Aktuality

September - STROM Priateľstva

Pripravujeme : v týždni od 9.9-13.9.2019
Aktivitu : na Tému

MOJI KAMARÁTI
STROM PRIATEĽSTVA


Touto aktivitou budeme sledovať a podporovať vyjadrovanie vlastného aktuálneho citového rozpoloženia.

Hodnotiť svoj vlastný citový vzťah, hovoriť o tom, ako čo prežívam.

 

Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie, vedieť vyjadriť svoje pocity. Nadviazať neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými v MŠ. Využijeme veselých smajlíkov.

zborovňa.sk

NOVÉ !!!
VIETE O TOM, ŽE MÁME PRI VSTUPOCH DO TRIEDY VYTVORENÉ NOVÉ 4 PIKTOGRAMY NA VÝBER PRIVÍTANIA DETÍ S P. UČITEĽKOU ? 


SYMBOL SI ZVOLÍ DIEŤA A TAKTO VSTUPUJE DO TRIEDY.

TIETO PIKTOGRAMY SA BUDÚ DETI SPOLOČNE S UČITEĽKOU UČIŤ.

 


SÚ ŠTYRI - POZRITE SI ICH – PÝTAJTE SA DETÍ NA ICH VÝZNAM...

 

Spoločne si deti vyrobia STROM PRIATEĽSTVA ako kalendár oslávencov

podľa ročného obdobia ( kedy sa kto narodil ) zopakujeme si takto ročné obdobia


Dohodneme si pravidlá ako budeme oslavovať sviatky – narodeniny detí.


(drobnú sladkosť, ktoré donesiete pre deti - sa v MŠ konzumovať nesmie - deti ju odložia do vlastnej skrinky,
pri odchode z MŠ rodič sám rozhodne o konzumácií podarovanej sladkosti (RÚVZ, alergici...

 

 

Koordinátorky : všetky p. učiteľky a deti

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku