Aktuality

Slovensko vlasť moja - zájazd a aktivity

Kultúrno -poznávací zájazd pre kolektív MŠ – Slovensko moje

 

Pri príležitosti Dňa matiek,

riaditeľka školy organizuje

kultúrno - poznávací zájazd pre kolektív našich oboch škôl

– aj našich školách pracujú mamičky, ktoré si zaslúžia pochvalu, uznanie a kúsok oddychu.

Dňa 14.5.2022 celý kolektív zamestnancov odchádza na kultúrno – poznávací zájazd . Budeme spoznávať historické a kultúrne pamiatky nášho Slovenska.

 

Navštívime kaštieľ Betliar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Takže všetko, čo tu budeme vidieť, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.

 

 

Budeme sa vzdelávať a načerpáme nové vedomosti 

Obnovená expozícia v duchu najmodernejších výstavníckych trendov prezentuje tri okruhy tém:

1.Andrássyovci ako zberatelia a cestovatelia,

2.Staroveký Egypt a "Egypt revival" – znovuobjavenie egyptského umenia.

3. Prezrieme si aj rozsiahly anglický park – plný zelene, kvetov.

 

 

Všetky predmety pochádzajú z pozostalosti Andrássyovcov a vždy boli súčasťou zbierkového fondu kaštieľa v Betliari.

Platba zájazdu : doprava a vstupné - so sociálneho fondu školy

Po skončení prehliadky majú zamestnanci objednaný salónik, kde si dáme obed – vo vlastnej réžii a podľa vlastného výberu.

 

Nadväzujeme týmto na aktivity pre deti

s ktorými sme už začali v jednotlivých triedach a

 „ Moje Slovensko – môj domov, moje mesto...

 

 

 

pripravujeme sa už na aktivity na tému :

Slovensko moje – rodná moja vlasť 

 

 

 

 

 

 

Cieľom aktivity :


Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa

Posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám, k štátnemu jazyku.

Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám.

Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia.

Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

 

 

 

 

 


Spoznajú symboly mestskej časti, ktoré si budú kresliť, štátny znak, vlajku, zástavu.

 

Povieme si o

tradíciách našej krajiny,

naučíme sa aké rieky,

pohoria,

pamiatky.

hrady, zámky máme na Slovensku.

Naučíme sa ako sa volá naše hlavné mesto,  

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku