Aktuality

Strom mojich narodenín

 

Pripravujeme už : v týždni od14.9-18.9.2020
Aktivitu :

na Tému MOJI KAMARÁTI
STROM MOJICH NARODENÍN


Touto aktivitou budeme sledovať a podporovať vyjadrovanie vlastného aktuálneho citového rozpoloženia.

 

 

 

 

Hodnotiť svoj vlastný citový vzťah, hovoriť o tom, ako čo prežívam. Ako sa cítim. 

 

Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie, vedieť vyjadriť svoje pocity. Nadviazať neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými v MŠ. Využijeme veselých smajlíkov.

 

VIETE O TOM, ŽE MÁME PRI VSTUPOCH DO TRIEDY VYTVORENÉ NOVÉ 4 PIKTOGRAMY NA VÝBER PRIVÍTANIA DETÍ S P. UČITEĽKOU


SYMBOL SI ZVOLÍ DIEŤA A TAKTO VSTUPUJE DO TRIEDY.

TIETO PIKTOGRAMY SA BUDÚ DETI SPOLOČNE S UČITEĽKOU UČIŤ.

 


SÚ ŠTYRI - POZRITE SI ICH – PÝTAJTE SA DETÍ NA ICH VÝZNAM...

 

 

 

Spoločne si deti vyrobia

STROM PRIATEĽSTVA ako kalendár oslávencov

podľa ročného obdobia ( kedy sa kto narodil ) zopakujeme si takto ročné obdobia

 


Na náš strom priateľstva –

rozdelíme ho podľa ročných období

JAR

LETO

JESEŇ

ZIMA

 vytvoríme okienka a priradíme každému dieťatku okienko – kedy som sa narodil /a.

 

 

Koordinátorky : všetky p. učiteľky a deti

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

zdroj: zborovňa<< Späť na predchádzajúcu stránku