Aktuality

Svetový deň Vody

Svetový deň vody – 22. marec

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."                                                           Leonardo da Vinci

Voda je  isto najrozšírenejšou látkou na Zemi.


Deti sa hravou a pútavou formou dozvedia o pitnom režime, vode, problémoch s vodou a potrebe chrániť ju ako ten najvzácnejší dar prírody. Súčasťou budú aj praktické aktivity a divadlo o kolobehu vody v prírode, či zvädnutých kvietkoch. Zahrajú si vodné hry, pripravia si modrú kvapôčku - symbol vody. Urobia pokusy s vodou.

 

 

KVAPôčky - prosíme rodičov tento deň obliesť deti do modrej farby-  resp.modré tričká.
 

Koordinátorky : p.uč. Kandráčová, Rečová,  Porostovská , Martyáková

 

22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED -  na Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro  a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu.
K zvýrazneniu významu vody prostredníctvom vyhlásenia svetového dňa prišlo vo chvíli, keď vyvrcholilo znehodnocovanie viacerých vodných tokov. Voda ako neodmysliteľná súčasť života pokrýva 71 percent zemského povrchu a je najrozšírenejšou chemickou látkou na Zemi.
Život bez vody je nemysliteľný. Voda ako životodarná tekutina má teda pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka nevieme predstaviť. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.

Naša MŠ má spracovaný projekt - význam vody - pitný režim detí. Každá trieda má zakúpené termosky k pitnému režimu detí. Podávame deťom čistú pitnú vodu v priebehu celého dňa. Zabezpečujú zamestnanci ŠJ. << Späť na predchádzajúcu stránku