Aktuality

Tešíme sa...

Tešíme sa a máme dobré správy :


Opäť niečo dobré pre našu školu


Riaditeľstvo školy zakúpilo - vybavilo pre naše detičky, zamestnancov


1. Zasypeme deti LEGOM a novými UP, rozdelíme na obe školy (deti už všetko videli  a veľmi sa tešia na spoločný deň s babkou, dedkom pri LEGOtvorení 12.10.2018
( platené z rozpočtu školy- fotky budú zverejnené v sekcii vynovujeme 2018)

 

2. Sponzorský vybavené od nášho dodávateľa ovocie zelenina na Dni -  ovocníčkový a zeleninový týždeň – firma TO i ONO doručí do ŠJ na obe školy ovocie, zeleninu 

 

3. Zakúpené Nové oblečenie pre všetkých zamestnancov - certifikované OOPP, OP, obuv, nohavice, farebné tričká, mikiny flisované, tety kuchárky a TPH podľa normy – platené z rozpočtu školy.

 

4. Riaditeľka školy písomne spracovala ďalší projekt – UCHÁDZAME SA opäť o finančný GRANT€€€......pre detičky  (o projekte - aktivitách Vás budeme čoskoro informovať) dufame, že opäť bude projekt úspešný ..súťažíme o UP pre detičky...... :)

 

5. No a na záver tá najlepšia správa, ktorá dnes najviac potešila

 

Oddelenie školstva MMK zakceptovalo našu požiadavku ( 5 rokov podávanú zo školy každoročne - na urgentnú rekonštrukciu našich terás, schodíšť premáčaných od zatekania.....)


Dostali sme akceptačný 1.10.2018 ( krycí ) list na vykonanie rekonštrukcie - opráv našich požiadaviek,

riaditeľstvo školy odstúpilo na Stredisko služieb školy (s ktorým máme uzavretú zmluvu na zabezpečovanie verejného obstarávania, objednávku na vykonanie celého VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, aj na stavebno - technický dozor.

Po súťaži,  vysúťažená firma začne s prácami o ktorých Vás budeme informovať aj z dôvodu prevádzkovania tried.

 

Týmto verejne ďakujeme oddeleniu školstva MMK za ústretovosť a zohľadnenie našej dlhoročnej požiadavky na urgentné riešenie stavu MŠ Budapeštianska 1.

 Aj takto môže začať nový mesiac OKTÓBER 2018 - tešíme sa...na dni plné aktivít pripravované pre Vaše deti

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku