Aktuality

Tretí týždeň - Malá autoškola

  

Pripravujeme pre detičky 17.8- 21.8.2020

 

Náš projekt - dopravná výchova sa bude celý týždeň prevádzať na školskom dvore 

 pripravujeme pre detičky týždeň bez nehôd...

 

SEMAFÓR A DOPRAVNÉ ZNAČKY 

 

Malá autoškola

 

 


1. Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami, semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami na dopravnom ihrisku školy.

Naše učebné pomôcky boli zakúpené pre obe školy, deti ich použijú na školskom dvore .

 

Ja ako chodec

• získavanie poznatkov a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke -taktika bezpečného správania sa v cestnej premávke – signalizácia, technika chôdze, prechod pre chodcov
• dopravné značky, farby, terče, reflexné prvky v oblečení, prilba, chrániče,
• prechádzanie cez cestu, ľavá strana vozovky, pravá strana chodníka

 

Vidieť a byť videný

• odhadovanie vzdialenosti - vzhľadom na vlastnú osobu / blízko, ďaleko, približuje sa, vzdiaľuje sa

Vozovka nie je ihrisko

Vyskúšame si aj našu úžasnú drevenú stolovú pomôcku MOY - postavíme si stôl  dopravného mesta - budeme konštruovať, skladať, riešiť..

postavíme všetky dopravné prostriedky - konštruovaním..
 

 

Prišiel ujo policajt - oblečené dieťa v kostýme

• beseda zážitkovým učením chápať význam a úlohu práce policajta pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách

 


• záchranný systém – linka 112 – hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia
• riešenie modelových dopravných situácií na dopravnom ihrisku: pohybové hry s dopravnou tematikou

• doobeda si deti vyskúšajú tvorivé schopnosti, priestorovú predstavivosť, fantáziu pri zobrazovaní, zostavovaní obrázkov programovaním digitálnej hračky Bee Bot, kreslením dopravných prostriedkov na štvorcovej sieti.
• p. učiteľky im pripravia dopravné hry na interaktívnej tabuli
• popoludní si deti budú vyrábať dopravné značky, semafór a i.

 

 

• všetky triedy majú zakúpené dopravné vesty, deti ich používajú aj pri opustení areálu školy.

 

 

Koordinátorky : službukonajúce učiteľky 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku