Aktuality

U nás NOVÉ

 ČO SA U NÁS EŠTE nové pripravuje ?     

                                                            


1. Naše detičky z MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 sa zapojili do súťaže a reprezentujú našu školu pod  vedením p.uč. Kandráčovej a Lajošovej
                                 

14. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
                    KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ

Koláž je vyhranená výtarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s ostatnými technikami.
Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora.
                                             

Téma:  ZELENÁ
Podmienky súťaže:
- každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie:

meno a priezvisko autora, vek, školu a názov práce
formát prác nesmie presahovať rozmer A2
jeden a ten istý autor sa može zapojiť do súťaže aj s viacerými prácami

 kolektivne práce nebudú akceptované                                                                                                                           súťažné práce sa nevracajú, automaticky sa stávajú majetkom vyhlasovateľa

 Práce budú hodnotené v štyroch kategóriách:
I. kategória: MŠ
II. kategória: 1. stupeň ZŠ
III. kategória: 2. stupeň ZŠ
IV. kategória: ZUŠ


Slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie najúspešnejších autorov bude na vernisáži dňa 29.januára 2018 o 14.30 hod.v priestoroch elokovaného pracoviska Popradská 86, Košice

Práce detí  zašlú poštou, alebo doručia osobne na adresu:
EP Popradská 86, 040 11 Košice do 13. januára 2018.


 Držíme našim deťom prsty nech sú úspešné .


 

 

 

2. ČO : ŤAHANOVSKÁ KVAPKA KRVI 
    KEDY : 23.11.2017 o 8.00-11.00 hod


Mobilný  odber  krvi, daruj krv, zachráníš život.

Naš Červenáčik nás bude reprezentovať na tejto krásnej akcii. Pod záštitou  MČ-  Sídliska Ťahanovce,  Miestny spolok SČK , Združenia žien Slovenska Košice.

Pod vedením p.učiteliek Cmorovej, Rečovej.
                        

                                       

       Deťom a ich p.učiteľkám ďakujem.         


 

 

 

 

 

3. ČO :  POZVÁNKA PRE začínajúce učiteľky
   KEDY : 22.11.2017 o 13.00 hod
   Miesto : EP Popradská 86


Magistrát mesta Košice, oddelenie školstva pozýva na slávnostné stretnutie všetky začínajúce učitelky.
Z našej MŠ B1-EPV sú pozvané p.učiteľky, ktoré sa tohto stretnutia zúčastnia spoločne s riaditeľkou školy a poverenou zás.uč. Lajošovou, Cmorovou
Začínajúcim učiteľom blahoželáme a prajeme im veľa síl, tvorivosti, kreativity pri práci s najmenšími.

                                                            Nech deťom rozdávajú vedomosti, lásku, úsmev.

 

 

4. 22.ročník celomestskej recitačnej súťaže

"  Slovo bez hraníc " 

 na tejto recitačnej súťaži nás budú reprezentovať deti z 1 a 4. triedy pod vedením p.uč. Smolíkovej a Kandráčovej 
                                   

                   

 

               

       Mgr. Iveta Strukanová                         
            riaditeľka školy

 

Pripravujeme deťúrencom plný mech akcií na DECEMBER 2017 :)

sledujte nás<< Späť na predchádzajúcu stránku