Aktuality

Yamaha -Rytmické krôčiky

Pripravujeme ďalšiu EXKURZIU a aktivitu pre  5-6 ročné

Riaditeľka školy  Mgr. Iveta Strukanová oslovila o možnú spoluprácu pre naše detičky

PIMPOLLO – prevádzkovateľ predškolských kurzov  Hudobnej školy YAMAHA

PIMPOLLO - jediný držiteľ Hudobnej školy Yamaha v košickom kraji pre vás a vaše deti organizuje kurzy Hudobnej školy YAMAHA, ktoré pôsobia po celom svete.

 

 

 

Rytmické krôčiky - hudobno-výchovný program pre deti

Termín ukážkovej hodiny pre deti 5-6 ročné ( oboch škôl ) sa bude konať
15.11. 2018 o 11.00

 

KDE : v priestoroch Centra voľného času na Juhoslovanskej 2.
                                                      Táto prvá hodina bude pre naše detičky bez poplatku.


Informovaný súhlas pripravia tr. učiteľky za svoju triedu ( I, II, a deti III . z EPV)


Program  Rytmické krôčiky  jedná sa o cielenú hudobnú prípravu pre deti do 6 rokov.

Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.


K tomu slúži najmä:
• vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
• rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
• intonácia pomocou solmizačných slabík
• orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
• cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby


Elementárna hra na hudobné nástroje

(zobcová flauta, keyboard, melodické rytmické nástroje…) môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

Každým programom deti sprevádza plyšová hračka.

Výučba je pomocou tematických piesní, rytmických hier, elementárnej hry na hudobné nástroje, pohybovej hry spojenej s počúvaním hudby, výtvarnej a pracovnej činnosti, poznávania sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností. Vo veku od štyroch do piatich rokov dochádza u detí k výraznému rozšíreniu slovnej zásoby. To je doba, kedy majú ideálne predpoklady k pochopeniu hudobných vzťahov a súvislostí.
Neoceniteľným vedľajším efektom je skutočnosť, že spoločným muzicírovaním dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju sociálnych schopností a vzťahov.

Exkurzie sa zúčastnia deti so svojimi učiteľkami. 

 

Info od lektorky: 

Ak by bolo potrebné, viem prísť aj medzi rodičov, ktorí by mali záujem o podrobnejšie informácie osobne – lektorka. ( ohľadom registrácie, poplatku, info súhlasu, prihlášky..)
Váž. rodičia v prípade záujmu zo strany rodičov, by táto spolupráca mohla pokračovať pre detičky vo výučbovej miestnosti CVČ Juhoslovanská 2.
Záujem nahláste tr. učiteľkám do 23.11.2018, následne sa dohodne termín stretnutia s lektorkou.

Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne v čase od 11.00 hod do 12.00 hod. ( výučba flauta...

Hudobná škola YAMAHA - Košice,
prevádzkovateľ: Lucia Miklošová, PIMPOLLO, občianske združenie
Všetko o činnosti si viete pozrieť na stránkach centra :
email: yamahaclass.kosice@gmail.com, www.pimpollo.sk<< Späť na predchádzajúcu stránku