Aktuality

Zahrajme sa na šarkany

Pripravujeme už v týždni od 15.10-19.10.2018

ZAHRAJME SA NA ŠARKANY

Pozor deti šarkan letí ...

Ale ten náš školský deň šarkanov ...bude plný športu a pohybových aktivít na školskom dvore.
Bude to Olympijsky deň šarkanov.


1.Vyrobíme si ŠARKANA ako - triedne zástavy – každá trieda zhotoví svojho šarkana.


2. Vyskúšame si  cvičenie na našich fitnes strojoch, pred pobytom vonku, precvičíme si svalstvo našich dolných končatín. V telocvični EPV a Macko PU 

 

 

3. Naše disciplíny na stanovištiach školskom dvore :

• SLALOMOVÝ BEH – absolvovať beh po vyznačenej dráhe v čo najkratšom čase
• SKOK ZNOŽMO DO DIAĽKY Z MIESTA – odraz znožmo s doskokom
• SKOK VO VRECI – skákať s nohami vo vreci
• PREŤAHOVANIE LANOM – chlapci – dievčatká

 


Cieľom týchto aktivít je PORIADNE SA PRIPRAVIŤ na
ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU realizovanú pre našich OCKOV.

 

Ktorá sa bude konať na školskom dvore každý deň popoludní :

A To nasledovne v týždni od : 5.11-9.11.2018 o 16.00

    Budapeštianska 1                         EP Viedenská 34


1.  Tr.     5.11.2018                                         1. Tr.     5.11.2018
2.  Tr.     6.11.2018                                         2.Tr.      6.11.2018
3.  Tr.     7.11.2018                                         3. Tr.     7.11.2018
4.  Tr.     8.11.2018
7.   Tr.    9.11.2018

 

 

Prosíme  športové oblečenie pre deti a ockovia nezabudnite tiež na športové oblečenie, budete „ bojovať „ proti svojim deťom. Vyskúšame si telesnú zdatnosť.


Cieľom je tešiť sa zo spontánnych  a riadených pohybových aktivít spoločne s ockom.
Odmena – medajla pre ocka a dieťa.


Koordinátorky : p.uč. Bc. Sokolová- Lukáčová, Rečová a ostatné p. učiteľky tried.<< Späť na predchádzajúcu stránku