Aktuality

Začíname 3.9.2018

 

Vážení rodičia začíname nový školský rok, prinášame Vám informácie k nástupu detí

3.9.2018

 

 

 

A je to tu :) ..... hlásime pokyny pre nástup  detí a rodičov 

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti.
Táto udalosť so sebou neprináša problémy len pre dieťa ale i pre zákonných zástupcov a učiteľky. Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky – Je toto správanie v norme? Zvládne naše dieťa dochádzku do materskej školy? Ako môžeme dieťaťu pri vstupe do materskej školy pomôcť?
Podobné problémy majú aj učiteľky. Obávajú sa nového školského roku, pretože väčšina nováčikov má pri začleňovaní ťažkosti. Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak.

Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa, predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení.


Čo by malo dieťa pred nástupom do materskej školy vedieť
• mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC,
( v prípade ak dieťa  tieto návyky nemá, bude dočasne vylúčené z MŠ – plienkované deti )
• čiastočne sa obliekať, obúvať,
• samostatne jesť lyžicou, piť z pohára,
• zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše,
• požiadať o pomoc

Pokyny k nástupu 3.9.2018


V tento deň budú otvorené všetky triedy oboch škôl

od 6.oo - 7.50   /  do 17.oo 

 

Od 4.9.2018 sú otvorené zberné triedy I.trieda od 6.oo -7.oo                                                                     

 od 7.oo - 7.50 hod ostatné triedy

 

 

O 7.50 sa zatvárajú obe školy, deti podľa harmonogramu denných aktivít sa venujú činnostiam,  vedúca ŠJ potrebuje normovať a objednávať stravu u dodávateľov,

o 8.oo sa zatvárajú brány areálu MŠ z dôvodu bezpečnosti detí, a ochrane spoločného majetku.

Pred vchodom do jednotlivých tried Vás bude stále čakať Vaša jedna p. učiteľka, ktorá Vás usmerní do ktorej triedy máte dieťa odniesť (zoznamy detí v rámci zachovania zákona GDRP nebudú vyvesené na dverách, lebo od nových detí – zákonných zástupcov dieťaťa nemáme ešte podpísané formuláre.

Deti z EP Viedenská nastupujú do svojich tried z minulého roka - k nim nastupia nové detičky

Deti z Budapeštianskej nastupujú do nových tried - posun všetkých detí do vyšieho ročníka, k ním nástupia nové detičky.

Prosím zapamätajte si číslo triedy, ktoré sa dozviete od svojej p.učiteľky ( je vyvesené na dverách, v šatni)


• V šatni Vás privíta ďalšia p. triedna učiteľka, ktorá Vás usmerní – jej odovzdávate všetky požadované doklady a potreby uložíte do skrinky dieťaťa :

 

Dieťa potrebuje do MŠ

Náhradné oblečenie do skrinky, prosíme prezliesť dieťa do pohodlného oblečenia,

Pyžamko, obuv, prezuvky – celá pevná, bezpečná ! nie vsuvky
Hygienické vreckovky do skrinky, 1x pohár na uloženie zubnej kefky, zubnú pastu, hrebeň 

 Deti 5-6 ročné ( úbor na cvičenie – tričko, krátke nohavice, ponožky)
 

 Všetky veci dieťaťa označiť menom, symbolom, značkou, 1x pohár PVC na pitný režim

Oblečenie dávame do skrinky dieťaťa, obuv do botníka v šatni, resp. pod určené lavičky v šatni.

V šatniach sú parapetné dosky - kryty na radiátor - slúžia ako ochrana pred úrazom detí, v žiadnom prípade tam deti neusádzajte !!! zakázané ! deti sa usádzajú na lavičky pri obliekaní.

 

Nepotrebujeme do MŠ


Do našich oboch škôl nepotrebujete doniesť žiadne :

WC papier, tekuté mydlo, žiadne výtvarné potreby, uterák, posteľné prádlo, obliečky, všetky potreby zabezpečuje škola pre detičky
Rodičia dostávajú 1x týždenne domov školský uterák k vypraniu, a podľa potreby cca 1x za 3 týždne dostanete domov posteľné prádlo školské – určené len pre Vaše dieťa k vypraniu, vyžehleniu.
Každé dieťa má prichystané: antialergický palónik, vankúš, 2 celé sady posteľného prádla, uteráky.

 

Nepotrebujete taktiež nosiť žiadne fľaše s vodou - pitný režim má škola spracovaný podľa vnútrorganizačnej smernice. Deti majú zakúpené termonádoby k poskytovaniu pitného režimu. Iba v prípade exkurzií  - podľa určenia. 

K pitnému režimu zabezpečuje 1x pohár PVC rodič ( označiť menom, značkou, symbolom)

 

Povinné doklady rodiča pri nástupe dieťaťa


 Vaša povinnosť TÁTO PLATÍ PO CELÝ ROK !
• Bez tohto potvrdenia Vaše dieťa nesmie prijať p. učiteľka - aby neporušila zákon !

• v súlade s § 24 ods.8 zákona č. 355/2007 Z .z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...predkladá zákonný zástupca
1. Pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 dní písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
2. Toto vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň


POTVRDENIA : - nájdete ich v sekcii TLAČIVÁ


1. Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa – potvrdené notársky

                                             ( resp.matrika- overený podpis)
2. Potvrdenie o bezinfekčnosti
3. Prihláška na stravovanie
4. Čestné vyhlásenie pre zber údajov Zákon 325/2012 Z. z
( uvádzať pravdivé a správne údaje )


Upozorňujeme rodičov, vzhľadom k rozličným priezviskám ( aby ste do správy pre prijímateľa uvádzali meno dieťaťa za ktoré je realizovaná platba.


Viac informácií si prečítate v sekciách uvedených na webovom sídle MŠ.


Ďalšie dni v MŠ  : zberná trieda na B1 je I.trieda otvorená od 6.oo-7.oo hod /do 17.oo

                              zberná trieda na EPV je II .trieda od 6.oo-7.oo / do 17.oo
Prevádzkový čas jednotlivých tried máte zverejnený na nástenkách v triedach.


Prosíme vás o sledovanie webového sídla MŠ, kde sa dozviete o všetkých pripravovaných aktivitách pre deti v oboch školách. 

O poplatkoch za školu sa dozviete na web sídle : sekcia poplatky  školné sa platí každý mesiac bez ohľadu či dieťa nechodilo do MŠ ( postup máte uvedený o vrátenie školného)

V prípade ak meškáte do MŠ ( ojedinelý prípad - musíte KONTAKTOVAŤ - VOLAŤ vedúcu ŠJ s možnosťou dodatočného nahlásenia a donormovania stravy. Tá po schváleni - dohlási dieťa p.učiteľke. Následne upratovačky prídu otvoriť brány a šatnu.

 

Vážení rodičia prosíme Vás (hlavne prijaté NOVÉ DETIČKY, aby ste si zariadili svoj čas tak, aby ste pre dieťa prišli do MŠ čo najskôr – nenechávajte ho prvé dni, kedy si zvyká na prostredie školy, nových kamarátov, dlho v MŠ. Pomôžte svojim deťom čo najskôr sa začleniť do MŠ spoločným pôsobením MŠ a rodinou.
Niektoré deti zvládajú nástup do predškolského zariadenia s úsmevom a dobrou náladou, iné si začiatok nového školského roka odplačú.
Ak aj vaše dieťa nastupuje od septembra do škôlky, vyhnite sa chybám, ktoré skomplikujú nový začiatok nielen jemu, ale aj vám.
Niektoré maminky by možno boli prekvapené, ale keď sa zavrú dvere, ich deti sa okamžite upokoja, zadaptujú a hneď sa začlenia do kolektívu.
Rodiča odporúčame vyhnúť sa tomu, aby ste sa po prvých dňoch vypytovali dieťa na negatívne veci: A neplakal si? Nikto ti nerobil zle? Nebolelo ťa bruško? Pýtajte sa na pozitívne veci, dieťa podporte svojim záujmom o dianie v MŠ ( ako Ti chutil chlebík, lebo taký doma nejeme ? ( podporíte u dieťaťa vzťah k jedlám podávaných v školskej jedálni, akých kamarátov si si našiel ? Ako sa Ti spinkalo v MŠ ? a podobne..

všetko o adaptačnom pobyte detí - diagnostike detí - si viete prečítať v sekciách určených pre rodičov ( triedne učiteľky vedú povinné záznamy o deťoch o adaptácii, pedagogickej diagnostike dieťaťa, charakteristike prípravkára - tie si viete spoločne v popoludňajšom čase individuálne prejsť s triednou p.učiteľkou a informovať sa o vašom dieťati - platí celoročne)

 


V prípade ak bude dieťatko plačlivé, nespokojné, nepokojné  budeme Vás kontaktovať – čiže Vás bude volať triedna učiteľka, aby ste si prišli pre dieťaťko.

Na triedach nemajú p.učiteľky telefón ! 

Veríme, že spoločným úsilím prekonáme adaptačné problémy a detičky si u nás nájdu druhý domov.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku