Aktuality

Zátvor škôl - prevádzka škôl - poplatky

 

Vážení rodičia prinášame vám opakovane informácie.

 

1. INFORMÁCIA – PRERUŠENIE PREVÁDZKY

 

Zriaďovateľ mesta Košice vydal usmernenie o prerušení prevádzky – LETO - zátvor škôl

( zverejnený dokument máte v sekcii okienko pre rodičov – harmonogram prázdnin)

Každá materská škola bude v prevádzke podľa harmonogramu prázdnin na školský rok 2022/2023.

 

Prevádzka oboch škôl  prerušená : 

ZÁTVOR oboch škôl v mesiaci AUGUST

 od

31.7.2023 -25.8.2023

 

 

Náhradné MŠ sú :

MŠ Belehradská 6 – pre deti EP Viedenská 34

MŠ Budapeštianska 3 – pre deti z MŠ Budapeštianska 1

 

Požiadavky na rodičov :

Na náhradnú školu dieťa potrebuje

Paplón, vankúš

Obliečky na paplón, vankúš, plachtu

Pyžamko

Prezuvky

Uterák

Hrebeň

Prosíme rodičov, aby po ukončení dochádzky dieťaťa v našej MŠ, ako aj náhradnej MŠ vyprázdnili osobnú skrinku dieťaťa. A odniesli si svoje potreby z MŠ.

Školy túto službu medzi sebou nevykonávajú a nezabezpečujú.

 

Požiadavky na učiteľov :

P. učiteľky spracovali menný zoznam detí s osobnými údajmi (dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo na rodičov, príp. alergie ) po jednotlivých týždňoch a zisťovali záujem u rodičov o náhradnú MŠ ako aj v našich MŠ – samostatne mesiac JÚL a tiež mesiac august .

 

 

 

 

 

Prevádzka oboch našich škôl je nasledovná v mesiaci júl :

3.7.2023 – 28.7.2023

 

V mesiaci júl budú na našich školách deti z :

MŠ Budapeštianska 3 – na MŠ Budapeštianska 1

MŠ Juhoslovanská 4 – na MŠ Budapeštianska 1 

 MŠ Belehradská 6 – na EP Viedenská 34

MŠ Želiarska – na EP Viedenská 34

 

 

Ktoré triedy budú v prevádzke v júli :

Zloženie a prevádzkovanie tried bude vyvesené na vchodových dverách.

Naše deti budú zaradené v triedach ( naše deti budú delené - zoznamy detí budete mať dostupné na vchodových dverách.

+ podľa počtu nahlásených detí aj z iných MŠ.

Harmonogram tried ako aj prítomnosť službukonajúcich učiteliek spracuje škola podľa svojich vnútorných podmienok.

 

Pri deťoch sa budú p. učiteľky striedať – podľa ich prítomnosti  v práci .

 

 

Od 28.8 .2023 je už každá škola otvorená len pre svoje kmeňové deti.

 

Začiatok nového školského roka je 4.9.2023

 

 

 

2. INFORMÁCIA PRE RODIČOV : poplatky                                                    

Počas prázdnin dieťa, ktoré nebude navštevovať MŠ ani náhradnú – neplatí poplatok ( školné 40 €

Ak nebude dieťa navštevovať MŠ prosíme podať žiadosť o odpustenie školného počas letných mesiacov ( doručiť hospodárke školy ).

- tlačivo v sekcii Tlačivá

Upozornenie - Ak dieťa príde aj na 1 deň do MŠ – platí všetky poplatky ( počas leta sa neodpočítava alikvótna čiastka )

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku