Aktuality

Zatvorenie EP Viedenská 34

ZATVORENIE PREVÁDZKY VIEDENSKÁ 34.

 

Váž. rodičia informujem vás o

 

Zmene prevádzky  

EP Viedenská 34.

 

 

 

 

Z dôvodu ochorenia zamestnancov školskej jedálne, Covid 19

( nemá kto deťom variť a pripravovať stravu )

 

sa musí uzatvoriť prevádzka EP Viedenská 34

 

od 8.8.2022 do zatiaľ do 19.8.2022

Hlásené aj na RÚVZ aj na MMK.

 

Prosíme všetky deti navštevujúce EPV v tomto augustovom režime :

priniesť na MŠ Budapeštianska 1.

Vchod do areálu B1 - ku hlavnej budove – bránička zo Sofijskej ul.

 

 

Pre deti z EPV aj pre deti z iných MŠ je kompletne zabezpečené :

 

1.Vyčlenené triedy č. 4 a 7. – oznamy budete mať ráno na vchodoch do tried na B1.

ZBERNÁ trieda je pre EPV - 4.trieda.

2.Posteľné prádlo cudzích detí – ráno bude prenesené na Budapeštiansku 1.

3.Osobné veci detí zo skriniek, papučky atď. Všetko bude prenesené na Budapeštiansku.

 

Operatívne v nedeľu 7.8.2022 riešime všetky potrebné úlohy na sprevádzkovanie tried detí z Viedenskej 34 na Budapeštiansku 1.

 

V prípade neprítomnosti zamestnancov školskej jedálne a poklesu detí EPV, ostávajú deti EPV na Budapeštianskej aj po tomto uvedenom dátume.

 

Informácie vám podávajú zástup.škôl : Bc. Lukáčová- Sokolová, Rečová.

 

Všetky informácie Vám dnes

7.8.2022 budú osobne aj telefonovať poverené učiteľky.

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie, za chorobnosť nemože žiaden zamestnanec.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku