Aktuality

Aktivity deťom - výherný projekt

Vážení rodičia informujeme Vás o našom výhernom grantovom projekte .

Projekt 

o poskytnutie dotácie v rámci Grantovému programu  na rok 2021

z Fondu zdravia mesta Košice, n. f. bol úspešný.

 

 

 

Spracovaný grantový projekt riaditeľkou školy bol úspešný a vyhrali sme 1500 € .

 

Zmluva je zverejnená na e-  Gov zmluvy.

Tieto finančné prostriedky sa rozdelia na obe školy, tak aby obe naše školy mali nové učebné pomôcky.

 

Cieľom sú stanovené nasledovné úlohy pre splnenie a vyhodnotenie projektu.

príprava a realizácia edukačných aktivít a  výchovno-vzdelávacích podujatí  pre deti, pedagogických zamestnancov, rodinných príslušníkov detí MŠ, s cieľom podpory telesného a duševného zdravia

materiálno-technická podpora výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti poskytovania učebného procesu v prírode

Termín a miesto uskutočnenia aktivít:

Aktivity sa budú realizovať v určený deň v termíne najneskôr do 26 11. 2021 podľa počasia v materskej škole a na školskom dvore Budapeštianska 1 a alokovaného pracoviska Viedenská 34 .

 

 

 

 

V týždni od 20.9.2021  sa začínajú plniť aktivity podľa rozpisu  

 

AKTIVITA – VYRÁBAM SI EKO ČELENKU :   

TÝŽDEŇ OD 20.9.2021-24.9.2021

 

Výroba triednych čeleniek všetkých detí  – EKO hliadka  naša Zem - edukačnú aktivitu vykonajú (deti a pedagogickí zamestnanci)

Všetky detičky si budú vyrábať čelenky zdravia na vybraný model EKo hliadky.

Pri splnení si ich deti vynesú na školský dvor a postupne sa predstavia ostatným deťom.

Plníme takto aj tému nášho Školského vzdelávacieho programu - Moji kamaráti .

Tieto čelenky následne použijú pri ďalšej aktivite – ktorú pripravujeme na mesiac október.

 

AKTIVITY  - SADÍME, OŠETRUJEME ZÁHONY, TRIEDIME A UPRATUJEME ŠKOLSKÝ DVOR ,    LAND ART

TÝŽDEŇ OD 27.9.2021-1.10.2021

 

Prevedenie edukačných aktivít spoločne s deťmi vždy na školskom dvore - aktívnou formou pomocou hry naučiť deti predškolského veku ešte pred vstupom do základnej školy, ako prírodu ochrániť ako využívať prírodu pre svoje zdravie, zvýšiť úroveň poznatkov a praktických zručnosti detí v oblasti environmentálnej výchovy  u detí v materskej škole, na školskom dvore súťaže detí - hľadáme, pozorujeme hmyz, hľadáme a  spoznávame stromy, kríky, sadíme a ošetrujeme zeleň v areáli MŠ.

 

AKTIVITY  - TRIEDENIE ODPADU

TÝŽDEŇ OD 4.10.2021- 8.10.2021

Edukačné ciele (čiastkové ciele): Naučiť sa triediť odpad – plasty, kovy (hliník),

Pomôcky: prázdne obaly z rôzneho materiálu, farebné zberné vrecia

Činnosť detí: deti triedia a vyhadzujú odpad na správne, určené miesto podľa farby vreca a druhu odpadu

 

AKTIVITY - UPRATOVANIE ŠKOLSKÉHO DVORA

TÝŽDEŇ OD 11.10.2021-15.10.2021

Edukačné ciele (čiastkové ciele): Upratať si svoje okolie  spoločne s učiteľkami,

Pomôcky: hrable, fúrik, vrecia, rukavice

Činnosť detí: vyhrabávanie, vozenie, zberanie odpadkov z dvora materskej školy

 

AKTIVITA  - VYTVÁRANIE OBRÁZKOV Z PRÍRODNÍN, ZOBRAZOVANIE HMYZU - TECHNIKA LAND ART

TÝŽDEŇ OD 4.10.2021-8.10.2021

Vyjadriť svoj vzťah k prírode – deti zobrazia to, čo sa mi páčilo na vychádzke.

Prírodniny – gaštany, žalude, vetvičky, lišajník, šípka, trnka, listy, šišky, farebné tuše, výkresy, modelovacia hlina, podložky. Deti si manipuláciou s prírodninami budú zostavovať „prírodu v triede– stromy, plody, trávu, zvieratká. Tušom a drievkom kreslia hmyz. Modelujú hmyz, trávu, stromy atď. Vytvoriť  stopy nôh – z kameňov .

Turistická vychádzka – len deti 5-6 ročné.

Pozorovať trávu, stromy, kvety, vtáky, kamene, hlinu -súčasti prírody. Vnímať čo najväčším množstvom zmyslov (čuch, sluch, zrak, hmat) javy a deje v prírode, farbu, tvar, zaujímavosti, krásu a čaro prírody. Zbierať prírodniny . V okolí MŠ.

 

záver :   fotodokumentácia projektu

vyhodnotenie projektu

finančné vyúčtovanie a odovzdanie všetkých podkladov na Fond zdravia.

 

MŠ pre obe školy už zabezpečila objednanie a montáž - nákup podľa zmluvy:

 

Hmatový chodník – 6 polí  

Informačné panely na školské dvory  – medvedík pre obe školy z firmy ihriskovo.

 

Zabezpečíme aj nákup potrieb do hmatového chodníka kam môžeme umiestniť rôzne výplne, napríklad okrúhle a ostré kamienky, štrk, piesok, hlinu, kôru z dreva, šišky zo stromov, ihličie, konáriky, lístie, gaštany, šípky, orechy, mach, vodu a ďalšie.

Hmatový chodník – 6 polí (6 x 1 m) vytvára pozitívne zážitky a tiež zábavnú formu vzdelávania pre naše deti.

 

 

Hmatové vnímanie je veľmi intenzívnym zdrojom pre vytváranie predstáv o svete. Zlepšuje poznávanie vlastností predmetov a niektorých vzťahov medzi nimi. Hmatovým  chodníkom zvýšime u detí hmatové vnímanie, senzomotorické vnímanie a rozvíjať telesnú aktivitu a podporu zdravia u detí pri chôdzi po nerovnom teréne.

 

 

Projekt plnia všetky deti a ich učitelia.

Koordinátorky za školy sú : Bc. Baloghová a Molnárová

                                              Mačatková a Bc. Bodnárová

 

Koordinátorky sú zodpovedné za obsah plnenia jednotlivých cieľov, za realizáciu aktivít a vyhodnotenie projektu s fotodokumentáciou  do 26.11.2021.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku