Aktuality

Aktivity - Šarkan letí. Hudobná jeseň.

 

Pripravujeme pre deti aktivity

Z aktualizačného vzdelávania pripravujeme výstup smerom k deťom. Všetky p. učiteľky si pripravujú pre deti – výstup a realizáciu.

 

TÉMA : Šarkan letí na dvore.

 

Hudobná jeseň na školskom dvore.

 Hudobno pohybové a hudobno dramatické aktivity

Realizácia :

v týždni od 25.10-29.10.2021

každá trieda na školskom dvore

 

Porozprávame si ako sa mení ročné obdobie , aké činnosti môžeme realizovať na školskom dvore, v prírode.

 

Učiteľky si spoločne s deťmi  zopakujú ako sa správne vykonáva dychová rozcvička, hlasová rozcvička a rytmická rozcvička.

 

Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti.

A všetci sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.

 

Spoločne si na školskom dvore napodobňovaním zahrajú  - hru na šarkana .

Prísunným krokom s deklarovaním obsahu textu v prvom verši sa budú približovať k šarkanovi.

Imitačne si deti osvojujú tanečné prvky : tanečnú chôdzu, tanečný beh, poskočný krok, cval, točenie sa vo dvojici , na mieste, pohupy v kolenách, úklony pri jednotlivých tanečných choreografiách.

 

Budeme voliť hudobno – pohybové hry, v ktorých deti imitujú pohyb, resp. tvoria vlastné hudobné vyjadrenie.

Budeme deti viesť k dodržiavaniu pravidiel v hudobno – pohybových hrách.

Šarkana si detičky tento týždeň pripravujú – lepením, strihaním – výtvarnými aktivitami.

 

Lieta ticho, ako vták.

Vyletel až cez oblak.

Z výšky vidí celý svet.

Dole volá deti päť.

Poleť rýchlo radšej k nám, už je koniec našim hrám.

Šarkan deťom zamáva , potom k nim rýchlo pristáva.

 

Deti budú rytmizovať a zaznamenajú rytmický sprievod k piesňam. Využijú Orffov inštrumentál ako aj učebné pomôcky ktoré vyrobili p. učiteľky na aktualizačné vzdelávanie.

 

 

Viete o tom, že budeme s deťmi aj maľovať - na pripravené fólie omotané na kmeňoch stromov si budete môcť pozrieť výtvarné znázornenie maľovaných šarkanov.

 

Na školskom dvore si deti prevedú rôzne aktivity:

1.Maľovanie – pani jeseň – šarkan - na fóliu

2. Hry s vetrom o preteky

3. Srdce z lístia pre pani jeseň

4. Domček pre lišiačika zo šišiek

5. Pani Jeseň z prírodnín.

 

 

 

 

 

 

V závere sa všetci zahráme s našim FAREBNÝM PADÁKOM  - hudobno pohybové hry.

Aj keď hračky nemáme,

Veselo sa zahráme.

Pri vetríku zarána,

Spravíme si šarkana.

Šarkan krásny ako skvost,

Vietor kmáše jeho chvost.

 

 

Každá p. učiteľka v zmysle aktualizačného vzdelávania pripravila postup, popis a fotopostup prípravy výroby hudobného nástroja pre deti.

 

Napr.  Výroba hudobného nástroja – bubon.

 

Potrebujeme :

Čisté a prázdne konzervy rôznej veľkosti

Nožnice, farebné balóny

Gumičky, tavnú pištoľ

Drevené paličky, drevené korálky v tvare guličky.

 

 

 

 

 

 

Na dekoráciu :

Farebné lepiace pásky, nálepky ( hviezdičky, srdiečka a pod.

Pracovný postup :

Odstrihneme dlhú časť z balóna. Zvyšnú natiahneme na prázdnu konzervu. Balón upevníme gumičkou. Konzervu ozdobíme a nalepíme farebné lepiace pásky, nálepky – tak aby boli vytvorené bubny pútavé pre deti.

Na konce drevených paličiek tavnou pištoľou nalepíme drevené korálky. Paličky na budnovanie si ozdobíme farebnými lepiacimi páskami.

Hotovo – máme všetko pripravené pre hru.

 

 

 

Vyrobené šarkany ako aj  maľované šarkany na fóliách si budete môcť pozrieť na školskom dvore .

V ktorý deň to bude vaša trieda – vás upovedomia p. učiteľky ako aj vaše deti.

 

Na školskom dvore bude znieť hudba . Prajeme deťom krásny hudobno pohybový zážitok.

P. učiteľkám ďakujem za vytvorenie Up a využitie v oblasti VVČ s deťmi. 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku