Aktuality

Nástup detí 11.1.2021

Vážení rodičia

 

Informujeme vás na základe operatívneho stretnutia zamestnancov školy s vedením školy dňa 7.1.2021 nasledovne:

 

Dňa 8.1.2021 je prerušená prevádzka na oboch školách.

 

 

 

Na základe kritickej situácie v súvislosti s COVID-19 a na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR budú MŠ otvorené LEN pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

 

 

MŠ Budapeštianska 1  a EP Viedenská 34 pre deti rodičov,  v zmysle zákona 45/2011 Z. z

Triedne učiteľky vám všetkým telefonovali a zaznamenali si potrebné údaje.

 

 

Od 11.1.2021 sa OTVÁRAJÚ OBE ŠKOLY.

Zoznamy detí majú triedne učiteľky a 11.1.2021 vás usmernia aj THP zamestnanci, ktorí vykonávajú dezinfekciu a dodržiavanie epidemiologických podmienok pre vstup do budovy.

 

Pripravené sú :

B1 v prevádzke dve triedy podľa zoznamu detí.

EPV v prevádzke jedna trieda podľa zoznamu detí.

 

 

 

 

Všetky nahlásené deti majú v pridelených triedach na pobyt v MŠ  - prenesené svoje osobné veci zo skriniek z pôvodných tried, vrátane prezúvok.

 

Potrebné TLAČIVÁ k nástupom detí obdržíte od učiteliek 11.1.2021

Ďakujem rodičom aj triednym učiteľkám za rýchlu vzájomnú telefonickú komunikáciu a prípravu všetkých náležitostí k nástupom detí do MŠ.

 

Upozorňujeme : pokiaľ ste zobrali náhradné RÚŠKO domov, ktoré má byť uložené v skrinke

( oprať atď. aby ste ho doniesli do MŠ a uložili do pridelenej srinky dieťaťa

    Prosíme naďalej dodržiavať  ROR - pri vstupoch.

RUKY- ODSTUP-RÚŠKO

 

O ďalších krokoch z inštitúcií vás budeme informovať.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku