Aktuality

Info - k angličtine, poplatkom, zátvor MŠ

Informácie pre rodičov prinášame vám 

1. INFORMÁCIA  K OBOZNAMOVANIU SA S ANGLICKÝM JAZYKOM

Váž.rodičia v prípravných triedach sa naše p. učiteľky :

Bc. Veronika Baloghová

Mgr. Helenka Mikolajová 

Sofia Paperníková

 

hravou formou venujú deťom ( počas odpočinku , skrátením čakania na obed , počas nepriaznivého počasia

Vždy 1x týždenne si preberú, zopakujú a naučia sa podľa plánu, ktorý je podrobne spracovaný na našej webovej stránke v sekcii NAŠE AKTIVITY.

 

Nemusíte mať obavy ak si myslíte, že menovaná p.učiteľka nie je učiteľkou vo vašej triede

P.učiteľky si vždy 1x týždenne tieto deti ( 5-6 ročné zoberú mimo menších detí a prevádzajú s nimi aktivity, ktoré majú naplánované.

Hravou a zábavnou formou sa snažíme u našich 5-6 ročných detičiek naštartovať angličtinu, aby sa stávala v budúcnosti súčasťou ich bežných dní.


S angličtinou sa oboznámujú spontánne, zábavne a zážitkom prostredníctvom aktivít, rozprávok, pracovných listov, videí, učebných pomôcok, kníh a pod.

Ak máte otázky ??? pýtajte sa priamo u p.učiteliek k AJ 

 


Tématický obsah jednotlivých stretnutí je čiastočne navrhnutý podľa tém školského vzdelávacieho programu “Rok v MŠ”.

Tento prehľadný zoznam tém a obsah je orientačný.

Obsah a deň stretnutí závisí aj od aktuálnych a konkrétnych potrieb a požiadaviek detí.

Čas určený na angličtinu je 15 min.

Každý mesiac počas prvých 3 týždňov spoznávame vždy niečo nové a v poslednom týždni si opakujeme, čo sme si osvojili.

 


 

V MESIACI SEPTEMBER SME SA UČILI:
1. týždeň Abeceda-Funny letters,
2. týždeň Čísla-Funny numbers,
3. týždeň Pozdravy/Greetings, Kto si ty?/Who are you?
4. týždeň Opakovanie/Repeat
 

NASLEDUJÚCI MESIAC MÁME ORIENTAČNE NAPLÁNOVANÉ:
1. týždeň Základné frázy/Basic phrases
2. týždeň Farbičkovo/Colour fun
3. týždeň Domáce zvieratá/Farm animal
4. týždeň Opakovanie/Repeat
 

Zábavná angličtina pre predškolákov

   Naše šikovné deti sa aj takouto formou zoznamujú s angličtinou – zábavnými hádankami. Rozširujeme si nimi slovnú zásobu (slovíčka), zároveň sa u detí rozvíja logické myslenie, zlepšuje ich pamäť. Hádankami u detí vzbudzujeme pozornosť, súťaživosť a samozrejme aj zábavu .

 

Who am I ? (Kto som?)

 

I am orange. (Som oranžová)

I am big and thick. (Som veľká a tučná)

You can carve it in Hallowwen.  (Môžeš ma vyrezať na Helovín)

I am a pumpkin. (Som tekvica)

 

 

 

I am purple. (Som fialový)

I am long. (Som dlhý)

I am a healthy vegetable. ( Som zdravá zelenina)

I grow from a seed. ( Rastiem zo semienka).

I am an eggplant. (Som baklažán)

 

 

 

 

 

I am white. (Som biely)

I have a white skin. (Mám bielu pokožku)

I have many parts indside me. (Skladám sa z viacerých častí).

I am a root vegetable. (Som koreňová zelenina)

I am a garlic. (Som cesnak)

 

 

I am orange. (Som oranžová)

I am long. (Som dlhá)

I grow in the ground. (Vyrastám v zemi)

I am a root vegetable. (Som koreňová zelenina)

I am a carrot. (Som mrkva)

 

 

 

I am white. (Som biela)

I have a brown thin skin. (Mám hnedú tenkú pokožku)

I grow in the ground. (Rastiem v zemi)

I am a root vegetable. (Som koreňová zelenina)

When yo cut me, I can make you cry! (Keď ma krájaš, rozplačem ťa)

I am a onion. (Som cibuľa)

 

 

  

I am green. (Som zelená)

I look like a tree. (Vyzerám ako strom)

I grow on the ground. (Vyrastám na povrchu zeme)

I am a broccoli. (Som brokolica)

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMÁCIE : zverejnené v sekciách

 

V sekcii okienko pre rodičov pribudlo

Zátvor našej MŠ na školský rok  - Harmonogram prázdnin 2021-2022

Poradenská činnosť pedagógov pre rodičov

V sekcii okienko pre učiteľov pribudli

Prevádzkovo organizačné pokyny zriaďovateľa 2021-2022 MMK KE – záväzné pre MŠ.

 

 

 

 

3.SPONZORSKÝ PRÍSPEVOK

 

Ďakujeme za sponzorský príspevok

v hodnote 10 € na 1 polrok

a 10 € na druhý polrok.

 

 

Znížili sme sponzorský príspevok z ekonomickej situácie rodín, tento príspevok nám bohate postačí na pokrytie a zabezpečenie Mikulášskeho balíčka, MDD balíčka a na rozlúčku s prípavkarmi.

V mesiaci 10/2021 vám hospodárka školy vydá poštové poukážky, alebo môžete zaplatiť priamo na SPONZORSKÝ ÚČET UVEDENÝ v SEKCII – POPLATKY .

 

Prosíme ak sa vaše priezvisko nezhoduje s priezviskom dieťaťa uvádzajte prosím túto skutočnosť pri platbe, aby sa priradila správna platba.

Pokiaľ bude môcť uhradiť prosíme do konca októbra poplatok 10 €.

Aby sme vedeli včas urobiť objednávku na Mikášsky balíček deťom.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku