Aktuality

Info rodičom od 18.1 a Aktivity deťom

Informácia rodičom

Vážení rodičia informujeme Vás o prevádzke oboch škôl

od 18.1.2021 . 22.1.2021 ostáva nezmenená

ako v týždni od 11.1.-15.1.2021

PRE KRITICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU

( pre deti ktoré nastúpili do príslušných tried)

 

 

 

AKTIVITY  DETÍ 

 

2. Aktivity detí sa ale vykonávajú v týždni od 11.1.2021- 15.1.2021 sa pripravujú aktivity v zmysle plánu aktivít :

 

 

 

PRÍRODA V ZIME – rozhovor o prírodných úkazoch

KOLOBEH VODY V PRÍRODE.

Využijeme naše učebné pomôcky Kolobeh vody v prírode s témou vody, obraz živej a mŕtvej krajiny a teplomer.

 

 

 

Pomôcku charakterizuje „ maskot „ –kvapka vody, ktorá symbolizuje stále sa opakujúce cestovanie vody v prírode.

Teda kolobeh – kolobežka, ktorá sprevádza každý obrázok našich súborov učebných pomôcok.

 

Pre zdôraznenie problematiky sa deti budú oboznamovať s jednotlivými skupenstvami vody

SNEH, ĽAD, PARA a VODA a tiež obraz Živej a MŔTVEJ Krajiny.

 

 

 

Súbor obsahuje aj TEPLOMER, s ktorým sa dá bez obáv manipulovať.

Názorne si ukážu, prečo voda mení svoje skupenstvo.

Cieľom je získať základy čitateľskej gramotnosti,  pomenovať obrázky správnymi slovami, doplňovanie slovnej zásoby, precvičovanie logického myslenia, precvičovanie matematických pojmov, rozvoj jemnej motoriky.

 

 

 

 

A viete čo si ešte vyrobíme

 

 

Snehuliačikov z rôznych geometrických tvarov.

Využijeme pri kreslení – rôzne tvary, ktoré budú deti znázorňovať grafomotorikou .

Fotodokumentáciu z aktivít zverejníme v sekcii fotogaléria.

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

 riad.školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku