Aktuality

Info - Testovanie - termíny , miesto v ZŠ

Informácia : 

Všetkým zamestnancom oboch škôl a rodičom našich škôl

 

 

PRIČLENENIA MATERSKÝCH ŠKÔL K ZÁKLADNÝM ŠKOLÁM NA

PRIPRAVOVANÉ TESTOVANIE V TERMÍNE

26.2.2021 – 28.2.2021.

 

 

 

 

 

Testovanie v tomto termíne bude v základných školách umožnené iba :

zamestnancom a jednému rodičovi dieťaťa/detí z MŠ

Nebude verejné. 

 

Zamestnanci alebo rodičia, ktorí sa rozhodnú, že sa nebudú testovať v pričlenenej základnej škole, môžu využiť možnosť otestovať sa v súkromných MOM.

 

 

TESTOVANIE bude prebiehať takto :

 

 

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1  pridelená  - ZŠ Belehradská 21

v piatok                26.2.   2021 od 16.00 do 20.00 hod. 

v sobotu               27.2. 2021  od  10.00 do 14.00 hod.

 

 

EP VIEDENSKÁ 34   pridelená   -  ZŠ Želiarska

v nedeľu               28.2. 2021  od 09.00 do 17.00 hod. 

 

 

 

Riaditeľstvo školy poskytlo obom určeným ZŠ podľa pokynov 

 

zoznam zamestnancov za  obe školy 

zoznamy detí 

Pripomíname, ak sa priezvisko rodiča odlišuje od priezviska dieťaťa – prihlásiť sa pod priezviskom dieťaťa.

 

 

 

 

 

Túto Informáciu o Testovacom mieste pridelenej ZŠ a čas budeme posielať aj na email rodičov - budúci týždeň - tr.uč. podľa pokynov

 

V prípade nových pokynov vás budeme opäť informovať.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

 riaditeľka školy

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku