Aktuality

Informácia zamestnancom, rodičom- Návrat deti do škôl

 

Vážení rodičia a zamestnanci našich škôl – zverejňujem Vám informácie od zriaďovateľa, ktoré sa pripravujú pre

NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL .

 Vážená pani riaditeľka, 

po jarných prázdninách od 1. 3. 2021 predpokladáme obnovenie prevádzky materských škôl v meste Košice bez obmedzení pre všetky deti.

 

 

Z toho dôvodu bude potrebné zabezpečiť testovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa a všetkých zamestnancov MŠ v zmysle manuálu „Návrat do škôl“.

 

Na webe MŠVVaŠ SR v pokynoch   -  Návrat do škôl, ktorý nájdete na : 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/ 

je formulár na nahlásenie požadovaného množstva antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS- CoV2: https://covidtesty.iedu.sk/

 

Oddelenie školstva MMK Vás žiada, aby ste za materskú  školu vyplnili daný formulár, kde uvediete požadovaný počet testov:

na 1 otestovanie pre všetkých zamestnancov a 1 rodiča dieťaťa.

 

V základných školách ktoré určí zriaďovateľ budú zabezpečené odberné tímy.

 

Každá materská škola bude mať určenú základnú školu na testovanie, ktorej zároveň poskytne testy.

 

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť : 

Riaditelia škôl zabezpečia :

objednanie testov – podľa pokynov web

a po objednaní testov cez aplikáciu ministerstva školstva,

zabezpečia v MOM – pridelenej ZŠ potvrdené formuláre a následne ich doručia na okresný úrad.

 

Riaditelia škôl následne zabezpečia:

riaditelia škôl zabezpečia prevzatie a vyzdvihnutie testov z okresného úradu a odovzdanie MOM v pridelenej ZŠ

menné zoznamy zamestnancov, a menné zoznamy deti 

Zvyšné testy sa budú vracať – zabezpečia riaditelia škôl späť na okresný úrad

 

Všetky úlohy vyplývajúce z týchto pokynov boli riaditeľkou školy zapracované,  splnené.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku