Aktuality

Informácia rodičom -nástup detí

 

Vážení rodičia prinášame vám informácie k nástupom detí do škôl

od zriaďovateľa MMK a MŠVVaŠ SR

 Na základe  uvedeného mesto Košice ako zriaďovateľ

 od 11. do 15. januára 2021 otvorí len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Z uvedeného dôvodu je potrebné opätovne zistiť záujem rodičov zdravotníkov, záchranárov, hasičov, policajtov a pod. a rodičov, ktorí nevyhnutne chodia do práce o služby Vašej MŠ.

Predpokladáme aj ďalšie pokyny z ministerstva školstva čo sa týka prevádzky MŠ ale aj možného testovania zamestnancov. Budeme Vás v čas informovať. / zaslané dňa 5.1.2021 riaditeľom škôl /

 

1. Na základe kritickej situácie v súvislosti s COVID-19 a na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR bude MŠ otvorená LEN pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

 

Riaditeľka školy dňa 7.1.2021 zvoláva na operatívnu poradu vedúcu školskej jedálne a triedne učiteľky a od 8.30 hod. budú  

 

- telefonicky kontaktovať najskôr rodičov, ktorí sa nahlásili na 8.1.2021 ešte pred vianočnými prázdninami – potrebu otvorenia MŠ. ( ak pracujte v kritickej infraštruktúre 

- začnú rodičov oboch škôl telefonicky kontaktovať v zmysle pokynov – potrebu umiestnenia dieťaťa do MŠ ak pracujete v kritickej infraštruktúre od 11.1.2021

Deti rodičov, ktorí sú doma na MD,RD, nezamestnaní, home office MŠ nebude prijímať.

 

 

prosíme dvihať telefony - ďakujeme 

 

Zákon 45/2011 Z.z O kritickej infraštruktúre.

V prílohe č.3 k zákonu č.45/2011 Z. z sú uvedené podrobnosti ktoré profesie patria do danej skupiny.

 

Školy sa otvárajú pre :

-rodičov zdravotníkov, lekárov,

-policajtov, hasičov, záchranárov, zamestnancov materských škôl 

-rodičov, ktorých povaha práce vyžaduje fyzickú prítomnosť v zamestnaní. 

 

 

2. Ďalej informujeme rodičovskú verejnosť, že pokynom zriaďovateľa sa riadia školy vždy a všetky otázky týkajúce sa prerušenia prevádzky sú vždy konzultované so zriaďovateľom a jeho pokynom.

Zriaďovateľ vydal pokyn, že školy sa počas vianočných prázdnin prevádzkujú len ak je viac ako 5 detí v MŠ.

Z uvedeného dôvodu sa presne postupovalo aj 4.1.2021 na elokovanom pracovisku Viedenská 34.

 

 

 

Prosíme rodičov, aby všetky informácie zverejnené na webovej stránke a následne pokynom riaditeľky školy pre zamestnancov ( osloviť vás, telefonovať vám a informovať vás ...brali ako nie svojvoľný pokyn školy, ale ako záväzný pokyn odkonzultovaný zriaďovateľom našich škôl. ďakujeme

 

 

3. Vzhľadom k tomu, že situácia ohľadom Covid 19 sa môže meniť, na operatívnej porade sa dohodne aj email- komunikácia s rodičmi a triedou ( máme vaše emilové adresy, ktoré si ešte triedne učiteľky skontrolujú a budeme vás aj touto cestou informovať o prípadných rýchlych a nutných zmenách za každú triedu súvisiacu s Covid opatreniami, prípadn RÚVZ pokyn a pod. 

 

 

 

Všetky informácie, ktoré sa aktuálne každý deň môžu zmeniť vám budeme zverejňovať na webovom sídle naďalej. 

 

Z uvedeného vás prosíme sledovať stránku školy a nešíriť na sociálnych sieťach iné informácie. Snažíme sa robiť všetko pre zvládnutie situácie a zabezpečovať chod škôl pre všetkých - deti - zamestnanacov -rodičov, tak ako nám postupne prichádzajú informácie od inštutúcií.  Ďakujeme 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 
 

 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku