Aktuality

Kurz prvej pomoci pre deti - učitelia

Vážení rodičia pre skvalitnenie práce s deťmi

riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1

pre všetkých pedagogických zamestnancov zabezpečilo nasledovné :

 

Prvá pomoc v praxi

 

TERMÍN KURZU : 14.10.2021 

V časovom úseku : pred pracovnou dobou

1.sk. od 8.00-11.00

2.sk od 12.10-15.00

 

Účasť všetkých pedagógov je povinná.

Platbu realizuje škola z rozpočtu školy.

 

Školenie bude prebiehať na MŠ Budapeštianska 1 ( v telocvični Macko PU)

Prosíme o primerané oblečenie, nakoľko sa bude realizovať aj prvá pomoc na detských figurínach.

 

 

KURZ PRVEJ POMOCI PRE PEDAGÓGOV 

 

Kurz je špeciálne zameraný na poskytnutie prvej pomoci pri najčastejších akútnych stavoch u detí.

 

 

 

Osnova kurzu:

 

• Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci

• Resuscitácia detí • Upchatie dýchacích ciest u detí

• Kŕčove stavy u detí

• Alergia, alergická reakcia, anafylaxia u detí

• Úrazy u detí

• Hyperventilačná tetania u detí

 

Vyskúšame si  a naučíme sa : 

Možnosť praktického nácviku oživovania, uvoľnenia dýchacích ciest a prvej pomoci pri dusení na detských figurínach.

 

 

 

 

 

 

Výhody:

✓ Školenia vedené profesionálnymi záchranármi a dlhoročnými inštruktormi prvej pomoci

✓ Školenie priamo u Vás

✓ Časová flexibilita

✓ Certifikáty bez časového obmedzenia

✓ Interaktívne prednášky použiteľné v praxi CEN

 

 viac...www.ppvp.sk

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku