Aktuality

Pozor !! Nové ku Strave a čestné vyhlásenie

POZOR !!! nová Informácia pre Stravovanie

 

Prosíme rodičov nakoľko je možné pripraviť zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie – STRAVA.

Hlavne sa to týka doplnenia aj 5 ročných detí, ktoré majú súbežný nárok na zdvojený bonus a tiež poskytnutie „ stravy zadarmo.“

Rodičom 5 ročných detí ktoré sú narodené do 31.8.2016

 

 

 

 

Aby ste urýchlene osobne doručili vedúcej školskej jedálne čestné vyhlásenie

do 3.9.2021 v čase od 7.00-15.00.00 hod

vzhľadom k tomu, že vedúca školskej jedálne musí zoznam

spracovať a odniesť na MMK do 6.9.2021, aby bola strava schválená od mesiaca september.

 

Tlačivo na vyplnenie - máte zverejnené z 9.8.2021 – v sekcii aktuality – s názvom Pozor zmena stravovanie

Všetky otázky k poskytovaniu stravy kontaktovať vždy - vedúcu školskej jedálne, ktorá je od 30.8.2021 prítomná na pracovisku.

 

Zverejňujem Email od zriaďovateľa : určený vedúcim školských jedální

Dobrý deň.

Po odsúhlasení vecným odborom ústredia nám bola zaslaná informácia o možnosti prepočítať nárok na dotáciu na stravu po oneskorenom doložení zoznamu detí na výpočet dotácií na stravu.

Žiadateľ mal povinnosť doručiť zoznam detí na výpočet dotácií na stravu do 10.08.2021.

Na základe zoznamu sme vypočítali dotáciu na nasledujúce obdobie  t. j.  09.2021 až 12.2021.

Následne ak žiadateľ doručí zmenový zoznam do 10.-tého v mesiaci bude umožnené robiť prepočet nároku na dotáciu na stravu aktuálneho mesiaca.

 

Ak doloží zmenový zoznam:

-             od 11.08. do 10.09. urobíme prepočet od mesiaca 09.2021 do 12.2021

-             od 11.09. do 10.10. urobíme prepočet od mesiaca 10.2021 do 12.2021

-             od 11.10. do 10.11. urobíme prepočet od mesiaca 11.2021 do 12.2021

-             od 11.11. do 10.12. urobíme prepočet od mesiaca 12.2021 do 12.2021

POZOR!

Z uvedeného vyplýva, že je možnosť doplniť zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie – strava. Ide hlavne o doplnenie 5. ročných detí, ktorý majú súbežne nárok na zdvojený bonus a tiež „stravu zadarmo“  a dovŕšených 15 rokov, žiakov základnej školy, ktorý majú súbežne nárok na základný bonus a „stravu zadarmo“.

Prosím upovedomte rodičov aj 5 aj 15 ročných detí, aby Vám doručili čestné vyhlásenia, aby ste mohli doplnený zoznam doručiť na MMK do 6.9.2021 a strava by mala byť schválená od mesiaca september.

Ing. Martina Markovičová oddelenie školstva , referát ekonomických činností ŠaŠZ

 

 

 

Zverejnila : Mgr. Iveta Strukanová

                   riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku