Aktuality

Prerušenie prevádzky

  

Vážení   rodičia, 

vzhľadom k pretrvávajúcej situácii v súvislosti s COVID – 19

sa nebude zabezpečovať 

prevádzka

elokované pracovisko Viedenská 34, Košice

v čase  od 5.1.2021  do  07.01. 2021 (vrátane).

Prosíme všetkých rodičov, zamestnancov školy aby sledovali stránku MŠ.

Naďalej budeme podľa aktuálnej situácie a pokynov zriaďovateľa poskytovať informácie k nástupom detí. 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku