Aktuality

ZAČINAME a plníme projekt - „ MOJA ZEMEGUĽA – DEŇ ZEME “

obrazok (c) sashe

/ viac o pripravovanom a spracovanom projekte si prečítajte - FOND ZDRAVIA  „POĎME SA UČIŤ DO PRÍRODY“

POZÝVAME RODIČOV na celoškolskú aktivitu - Deň Zeme


DŇA : 23.4.2014  o 15.30 hod.


Na školskom dvore – zapojte sa do zberu papiera a vrchnákov pet fliaš.


Zber prebehne na školskom dvore, zároveň spolu so svojimi deťmi pomôžete skrášliť areál Materskej školy.


Gestor 1.aktivity – Jana Kandráčová
 << Späť na predchádzajúcu stránku